• Zwroty i reklamcje

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań zamówione produkty możesz zwrócić  w ciągu 14 dni od dnia ich dostarczenia. Jest to warunek konieczny do uzyskania zwrotu gotówki.

Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety, nienaruszone opakowanie oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania.

Ze względów higienicznych  zwrotom nie podlegają – kosmetyki, pieluchy oraz bielizna.

 

Przygotuj produkt do reklamacji/zwrotu - dowód zakupu- fakturę oraz oświadczenie odstąpienia od umowy (można ją pobrać z profilu klienta, w zakładce „Moje Zamówienia”)

- spakuj produkt/-y do zwrotu i przesyłką opłaconą z góry również w przypadku reklamacji

- odeślij produkt/-y na poniższy adres:

 

Towary należy odesłać na swój koszt wraz z informacją o numerze konta na adres:

 

MAGRA

ul. Antoniukowska 6/1

15-845 Białystok


W ciągu 14 dni po otrzymaniu przez nas paczki otrzymasz zwrot należność za produkt/-y w taki sposób, jak za nie zapłacono (na konto bankowe lub na kartę).

 

Towar używany, uszkodzony ( towar, opakowanie) bez metek i odesłany po terminie na zwrot zostanie odesłany na koszt nadawcy. Nie zlecamy odbioru przesyłke u klienta.

 

  Wymiana produktu


Jeżeli interesuje Państwa wymiana zakupionego towaru, należy odesłać produkt opierając się na zasadach zwrotu opisanych powyżej w punkcie 1 i zamówić nowy towar.

 

 

Zwrot z tytułu niezgodności z zamówieniem

Należy odesłać towar niezgodny z zamówieniem na swój koszt tradycyjna drogą na adres i zasadach podanych powyżej. Na swój koszt, tradycyjną drogą dostawy na adres sklepu w terminie 14 dni. Koszty, związane z odesłaniem towaru niezgodnego z zamówieniem, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar zostanie wymieniony na właściwy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z kosztami wysyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO UMOWY:

świadczenie usług, jeżeli sklep internetowy magrazabawki.pl wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sklep internetowy magrazabawki.pl utraci prawo odstąpienia od umowy,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta (akceptacja odpowiedniego check box podczas składania zamówienia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sklep internetowy mgrazabawki.pl  (informacja w regulaminie, w niniejszej zakładce oraz podczas składania zamówienia) o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

REKLAMACJA

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) można składać:
* pisemnie na adres:
 
MAGRA
ul. Antoniukowska 6/1
15-845 Białystok
 
* lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@magrazabawki.pl
 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu wraz z kosztami wysyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Antoniukowska 6/1, 15- 845 Białystok

 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 Reklamacja związana z niedostarczeniem przesyłki z winy leżącej po stronie przewoźnika: W przypadku, gdy Kupujący nie otrzyma przesyłki z winy leżącej po stronie firmy kurierskiej lub poczty polskiej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep, która składa reklamację u odpowiedniego przewoźnika, zgodnie z procedurami u niego obowiązującymi.

 

Wszelkie zwroty należności w związku z dokonaniem zwrotów przez Kupującego, odstąpieniem przez Kupującego od umowy, o których mowa powyżej nastąpią niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  • Sklep zamknięty